26 sep

De Partij voor Toekomst, de PVT, middels een renteloze Mononomie

ietsistDit “manifest” vergt een hoop werk, voor degenen die deze thematiek voor het eerst bij de kop pakken: Het volstaat niet dit stuk door te lezen voor een volledig begrip, het klikken en doorklikken op de genoemde links, is nodig.

Waarom de Partij voor Toekomst, en niet “Partij voor DE toekomst”? Simpelweg omdat het tijd wordt dat er een beweging opstaat die inziet dat we samen moeten vechten voor EEN toekomst, punt. Waarom slechts een virtuele partij, waarom een virtuele schrijver? Omdat ik sterk geloof in het standpunt van de hackersgroep Anonymous, die stelt dat namen misbruikt, belasterd, beschimpt kunnen worden, dat namen zoals die van Peter Joseph van de Zeitgeist Movement, als je er maar genoeg haters op loslaat, vanzelf onder het kopje “satanisme”, “occultisme”, “NWO”, “communisme”, “dictatuur” of wat dan ook verdwijnen, om vervolgens nooit meer serieus genomen te worden, terwijl de boodschap zó belangrijk is. Omdat het niet om personen gaat, maar om ideeën. Ideeën die de wereld kunnen, nee zelfs móeten veranderen, willen we nog EEN toekomst hebben op deze planeet. Om maar even met “TED” te spreken “Ideas worth spreading”. In dit geval een idee waar zowel links- als rechtsdenkende mensen blij van kunnen worden, omdat het zowel de gelijkheid en solidariteit zal doen toenemen, àls de vrijheid van innovatief ondernemerschap, en de vrijheid om te excelleren. Als individu, maar zeker ook als gemeenschap.

Het eerste wat ik graag wil, beste lezer, is dat je jezelf informeert. Je hoeft daarvoor eigenlijk alleen maar Visionair Douwe te volgen: http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/hoe-eerlijk-is-ons-huidige-economische-systeem-eigenlijk/ en alle links die hij in dit stuk noemt, te bekijken. Ik kan proberen al hetgene dat al vóór mij is gezegd samen te vatten, of anders te verwoorden, maar het is beter als je al datgene tot je neemt dat ik ook tot me heb genomen, wil je kunnen begrijpen hoe ik tot mijn conclusie gekomen ben. Ik weet, dat ik hierin verre van alleen ben. De politiek bewuste occupiers, de spiritualisten, de milieurakkers, economische vrijdenkers èn de innovatieve techneuten, denken in vergelijkbare richtingen, maar weten elkaar desondanks niet te vinden. Oplossingen zijn vaak halfslachtig, een scheiding van banken maar dan zònder rente of particuliere geldschepping te elimineren, gericht op kleine idealistische gemeenschappen met een eigen ruilmiddelsysteem, of juist eenzijdig op techniek, zonder economische of zelfs ethisch voldoende doordachte basis. Vereniging is cruciaal, willen we het verschil kunnen maken. Wereldwijd.

Met jaloezie, de ander zijn verworven rijkdom niet gunnen, of juist de vermeende luiaard niet zijn uitkering, met een nieuwe klassenstrijd komen we helemáál nergens. Ik vergelijk het maar zo: Als wij als maatschappij alcohol legaal maken, waarom zouden we de slijter dan verwijten dat die er rijk mee wordt? Dat verwijten we hem niet. Toch doen we dat met bankiers wel. We verwijten hen de rijkdom die wij hen zèlf blijven gunnen. Wij hebben zelf, als maatschappij, àl die millennia toegestaan dat het volkomen legaal is om rente te vragen of bieden. En nog steeds, maken wij ons volledig afhankelijk van op schuld en boete gebaseerde banken, die per definitie failliet zijn (met maar 9% van wat ze hebben uitstaan wèrkelijk in kas), en waar de regels steeds verder van versoepeld worden, terwijl het volk verarmt (De armste mensen, en de armste landen, het hardst). Dit komt NIET door het aangaan van schulden, maar door het bestaan van rente. (Een perverse prikkel om onverantwoorde leningen op te dringen). Ik zal dat, aan de hand van enkele links, nader proberen uit te leggen. Want we kunnen de mooiste innovaties bedenken, en zelfs de logistieke knowhow ontwikkelen om ervoor te zorgen dat elk mens op aarde daar van zou kunnen profiteren, in respect voor natuur en planeet, maar als de economische basis ontbreekt, gebeurt er helemaal niets. Ik mail wel eens met kleine innovatieve bedrijfjes, die gewoon geen normáál krediet kunnen krijgen (en geen derden die het aandurven), en alléén maar in een leaseconstructie 3 jaar lang hun verdiende geld mogen afgeven aan de bank, waarna ze failliet zijn, en misschien wel levenslang in de schulden. Daar sta je dan met je goede gedrag en goede wil als innovatieve ondernemer, omdat alle banken failliet zijn en louter parasitair werken.

Het enige wat we hoeven te doen, is rente verbieden, in al zijn verschijningsvormen, en transparante nutsbanken in elk land het monopolie op geldschepping geven. Particuliere banken mogen slechts nog handelen met bestaand geld, alleen de overheden scheppen, zoveel als nodig is. Elk land voor zichzelf, zodat geen enkel land meer arm en afhankelijk hoeft te zijn van een ander land. Rigoreus, en definitief. Geen rente meer op je spaargeld, maar ook niet op je hypotheek, of lening voor je eigen bedrijf. Geen pensioen meer gebaseerd op de grillen van financiële markten en beleggingen, maar een spaarpotje voor later, dat je zèlf opbouwt, los van je werkgever. Een renteloos maar 100% zéker potje dat opgaat met het verstrijken van de jaren, in het tempo dat je zelf kiest, met een solide AOW als basisinkomen zodat je niet verkommert als oudere. Of, als het potje wat groter is, iets dat je schenkt, belastingvrij, aan je kinderen of andere begunstigden.

Tot het zo ver is sta ik achter het initiatief van http://www.fairbanking.nl/ Fair4all: http://www.fair4all.nl/, dat een rentevrij coöperatief systeem voorstaat, om elkaar diensten en producten aan te bieden met weglating van de grote boosdoener, rente. Ik nodig hierbij iedereen die dit leest van harte uit om deel te nemen: Je kan niets verliezen, alleen maar winnen! Dit initiatief wordt onder meer gesteund door de verandereconoom Ad Broere: http://adbroere.nl/artikelen Een nadeel is dat er toch een piepkleine kosten”incentive” is ingebouwd (van 0,5%), om deelnemers te stimuleren delen van hun tegoed beschikbaar te stellen voor uitlening van geld aan anderen. Ik geloof niet dat het goed is om deelnemers te vrágen tegoed beschikbaar te stellen en zou dat als een overheidstaak willen zien om krediet te scheppen. In dat opzicht zit ik dichter bij het idee van een #MPE (mathematically perfected economy) https://holland4mpe.wordpress.com/2012/04/25/onze-doelstelling/ Al moet ik daarbij aantekenen dat de drive van bedenker Mike Montagne meer gericht lijkt op erkenning van het feit dàt hij dit bedacht heeft, anderen met vergelijkbare ideeën (los van hem) “plagiaatplegers” noemt, en het de wereld vooruit helpen op het tweede plan lijkt te komen. Ook hier, zitten namen en ego’s dus wéér in de weg van ideeën en groei. Bijzonder jammer!

Maar, voor een #MPE moet de politiek aan het werk, en dat doet de politiek niet, op de nieuwe partij Mens en Spirit na, die in de goede richting denkt: http://www.mensenspirit.nl/programma-kort : Elke econoom of financieel specialist zingt zoals hij gebekt is, en ziet vooral de voordelen van rente, zoals het de markthandel manipuleert, zonder werkbare oplossingen voor de slachtoffers. Zonde. Als ik MPE en Fair4all even naast elkaar zet kan ik concluderen dat voor een MPE feitelijk een revolutie nodig is, een omvergooien van de overheid om er een bétere voor in de plaats te zetten, en dat Fair4all gewoon nú al kan, met alle beperkingen van dien, dat wel. Maar het kan ernáást, je hoeft de “wapenen niet op te pakken”, en ook niet in conflict te komen met de heersende klasse, die aan elkáár hangt van banken- en grote bedrijvenbelangen.

Ik heb zelf mijn eigen (niet rekenkundige) visie op het geheel, overigens los ontwikkeld van Douwe, Mike, Margrit Kennedy, Fair4all door puur piekeren vanaf mijn 12e jaar ongeveer, toen mij geleerd werd hoe de Zilvervlootrekening werkte en ik hevig verontrust raakte over rente. Over hoe geld zómaar méér kon worden zonder anderen te schaden. Inmiddels weet ik dat dat niet kan, je schaadt met rente altijd en overal, de arme landen en de arme mensen, het hardst. Ik heb macro-economie als eindexamenvak gehad op school, maar ben geen econoom of wiskundige. Een oude twitlonger ter illustratie van wat ik bedoel te zeggen: (negeer ajb de fouten in de tekst): http://www.twitlonger.com/show/ekm262

Ik zou dit willen noemen, na het failliet van het monetarisme: Een MONONOMIE. Of in het Engels: MONONOMY. Een eigen naam, omdat ik niet verbonden wil zijn met andere, al bestaande begrippen die allemaal nèt iets anders betekenen. Genoemd naar de “MONO” zoals beschreven in de bovenstaande twitlonger. Wisselkoersvrij, en elk land, elke overheidsbank creëert exact genoeg krediet voor wat nodig is voor de ingezetenen van het land, internationaal gecontroleerd en transparant, en elke kredietnemer wordt, net als nu, beschermd tegen te veel lenen. De ICT-ers, datatypisten en kredietbeoordelaars zijn gewoon ambtenaren,die wij uit ons belastinggeld betalen. Niemand mag óóit meer verdienen aan het scheppen, verhandelen, lenen of sparen van *ruilmiddel*, de basis van onze economie, de levensader van ons hele samenzijn op deze planeet, en van innovaties die NU stilliggen.

Ik wil zelf geen politieke partij oprichten, omdat ik niet op de voorgrond wil. Ik stem, omdat we nu eenmaal in dit akelige monetarisme zitten, SP, voor de grootst mógelijke kans op solidariteit in onze samenleving en het verstandigst omgaan met de koopkracht van mensen en daarméé de reële economie. Maar ik wil wèl mensen uitnodigen die daar, op basis van het hier beschrevene, wèl oren naar hebben. Ik zal jullie dan, als ik voldoende geïnteresseerden gevonden heb, met elkáár in contact brengen. Ik sluit me niet aan bij de Partij voor Mens en Spirit, omdat de “lieve” insteek die zij hebben, niet de mijne is. Voor mij is het een puur (nood-)zakelijk verhaal. En ik ben ervan overtuigd, dat als we eenmaal een Mononomie hèbben, (wereldwijd) al het andere (Eindelijk!) vanzelf zal volgen:

Geen noodzaak meer voor economische groei, geen last meer van inflatie, geen armoede meer omdat elk land creëert wat nodig is zonder ooit nog afhankelijk te zijn van andere landen en hun absurd hoge rentes, geen noodzaak meer voor “snelle winst” op olie, steenkool, oorlogen op falseflag-basis, en andere foute investeringen, maar tijd voor duurzame innovatie, ongehinderd door bankenbelangen, en, voor het éérst, gehòlpen, door de economie! En dan komt óók die wat lievere wereld van Mens en Spirit, vanzelf wat dichterbij. Iedereen is vrij om dit idee te verspreiden en de tekst te gebruiken danwel over te nemen op eigen websites of blogs, heel graag, naamvermelding onbelangrijk, want er zijn er zéér velen die, tegelijk met mij, tot vergelijkbare conclusies zijn gekomen, ik ben maar een doorgeefluik. Er is voor contact een twitteraccount aangemaakt: https://twitter.com/#!/mononomie en een emailadres: partijvoortoekomst[a]live.nl Opgetekend op 3 mei 2012.

(een attente lezer wees me op het bestaan van “Partij Van De Toekomst”, maar laat duidelijk zijn dat ik daar a) niet van ben, b) niet de intentie heb de initiatiefnemer dáárvan in de wielen te rijden, en c) dat dit slechts een verklaring is voor het willen introduceren van een “Mononomie”, géén blauwdruk voor het oprichten van een partij, dat is aan lezers om desgewenst te initiëren. De woorden “Voor” versus “Van”, en de weglating van “De”, is cruciaal, en ik ga niet over het bedenken van een naam van zo’n nog slechts academische politieke partij.

Bron: http://ietsist.wordpress.com/