31 mrt

Twee-tussenstappen-naar-volledig-basisinkomen

Het sociale en fiscale stelsel in Nederland kraakt in zijn voegen. Ondertussen groeit ook hier de vermogensongelijkheid en wordt de groep mensen die niet rond kan komen steeds groter.

In de discussie is basisinkomen een oplossingsrichting die nauwelijks aan de orde komt. Het lijkt een beladen term die stelselmatig wordt vermeden. Wij willen de discussie verder helpen door twee verschillende tussenstappen te introduceren, die ieder op zich al en forse verbetering zouden opleveren ten opzicht van de huidige problemen.

De ene tussenstap noemen we burgerbijslag. Samen met de introductie van een woontoeslag kunnen we daarmee de inkomensafhankelijke heffingskortingen en de toeslagen afschaffen. De uitkeringen blijven bestaan. De andere tussenstap noemen we urgerinkomen. Daarbij verdwijnen ook de uitkeringen. We laten zien hoe de tussenstappen gefinancierd kunnen worden. Middelen vallen vrij door het afschaffen van de belastingkortingen en de toeslagen. Bij het burgerinkomen ook de uitkeringen..

Een herziening van de schijven (hogere tarieven en mogelijk ook andere schijfgrenzen) in
box 1 van de inkomstenbelasting is nodig. Het afschaffen van de inkomensafhankelijke
kortingen en toeslagen moet gecompenseerd worden om te grote verschillen met het huidige stelsel te voorkomen. Ook een zekere herverdeling door daadwerkelijk hogere belasting te heffen bij de hogere inkomens vinden wij wenselijk. Omdat vermogen en/of vermogensaanwas in Nederland zeer laag wordt belast, kunnen we daar ook een deel van de financiering vinden.

Tenslotte kijken we wat in het actuele Nederlandse politieke landschap de mogelijkheden zijn dat onze suggestie aanslaan.

Twee-tussenstappen-naar-volledig-basisinkomen-versie-november-2022