Voorstel invoering Basisinkomen – Model Ketelaars

bieb_basisinkomen1De allerbeste deal krijgen de overheid en de burgers met een begroting van Robin Ketelaars, webmaster van een groep die zich ‘Vrijheid Maakt Arbeid’ noemt[1]. Deze gaat uit van een basisinkomen van 1435 euro per maand, zijnde 60% van het ‘mediane’ inkomen in Nederland. Dit voor mensen vanaf 21 jaar. Het jeugdbasisinkomen wordt 70 euro per maand vanaf 0 jaar, per verjaardag oplopend met 65 euro tot aan je 21e.

Ketelaars schaft rente en inkomstenbelasting geheel af, stelt het BTW op maar liefst 50%, plus een vlaktax op vermogens van 25%. Laten we de haalbaarheid hiervan voor het gemak maar even buiten beschouwing, dan luidt de berekening 16,8 miljoen euro x genoemde uitkeringen = 260,9 miljard euro extra overheidsuitgaven per jaar. En geraamde inkomsten vanwege omvorming van het bestaande stelsel en nieuwe belastinginkomsten: 263,4 miljard euro. Conclusie: we houden zelfs nog 2,5 miljard euro over ‘voor leuke dingen’. De politieke en maatschappelijke haalbaarheid van dit alles laten we graag aan het oordeel van de gemiddelde burger over.

http://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/specials/basisinkomen.html
Bovenstaande pagina werkt niet meer, maar in het internetarchief kun je dit nog lezen: https://web.archive.org/web/20171023100142/https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2014-2015/gratis-geld/rekenmodellen.html

Je kunt hieronder het menu volgen en beginnen bij de doelstelling: https://basisinkomenvoordummies.nl/obi/doelstelling-invoering-basisinkomen/ of de onder het menu weergegeven pdf gaan lezen:

voorstel-invoering-basisinkomen-v22
voorstel-invoering-basisinkomen-v22

[1] http://vrijheidmaaktarbeid.nl/blog/god-goud-geld-en-geweten-we-zijn-toe-aan-een-basisinkomen/