Volg de stappen hierboven om een basisinkomen in te voeren.

Een nieuw Europees Burgerinitiatief is op 25 september 2020 gestart om 1 miljoen handtekeningen op te halen voor de doelstelling:

Start Onvoorwaardelijke Basisinkomens in de hele EU

De ondertekeningen kunnen digitaal worden gezet via https://sign.eci-ubi.eu en meer informatie is te vinden via https://basisinkomen.eu en https://nl.eci-ubi.eu

De ondertekening was normalerwijze geopend tot 25 december 2021.Maar vanwege de C19 situatie is daar 9 maanden aan vastgemaakt. Nu is 25 juni 2022 de laatste dag om te tekenen.

Ons doel is om de invoering van onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU te bewerkstelligen die het materiële bestaan ​​van iedereen en de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving als onderdeel van zijn economisch beleid garanderen.

Dit doel wordt bereikt met inachtneming van de bevoegdheden die bij de Verdragen aan de EU zijn toegekend.

We vragen de Europese Commissie om een ​​voorstel te doen voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU, die de regionale verschillen verkleinen om de economische, sociale en territoriale cohesie in de EU te versterken.

Hiermee wordt het doel verwezenlijkt van de gezamenlijke verklaring van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie, die in 2017 werd verklaard, dat “de EU en haar lidstaten ook efficiënte, duurzame en rechtvaardige socialebeschermingsstelsels zullen steunen om het basisinkomen te garanderen” om ongelijkheid te bestrijden.