28 jun

de basisinkomenbank

bankOp 28 juni 2015 22:18 schreef <…151@hot…>:
Geachte heer Ketelaars,

Ik wil met u, dit idee delen.
Ik heb dit idee ook met een andere basis inkomen groep gedeeld.

Zou het niet een goed idee zijn,om een basisinkomen bank te creëren.

Deze bank, zou dan verantwoordelijk moeten zijn, voor alle betalingen, van het basisinkomen van nederlanders.

Echter is de insteek daarom ook iets anders. Niet de wetgeving is leidend, en of moet verandert worden, als ook moeten we niet uitgaan van het politieke, landschap zoals gemeenten en andere overheden, maar moeten we het heft, in eigen handen nemen door deze bank op te richten. Deze bank dient alleen de belangen voor mensen die het basisinkomen als model willen hebben.

Het is dus een instrument naast alle bestaande instrumenten.Bijstand hoeft niet afgeschaft te worden. Andere uitkeringen en toeslagen hoeven ook niet afgeschaft, te worden.

Wel dient een groot deel van de geldstromen,die naar gemeenten gaan,die moeten voortaan overgemaakt worden naar de basisinkomen bank.Deze gelden worden dan gebruikt, om het basis inkomen te betalen. Dit gaat structureel, progressief en evolutionair. Het is niet de bedoeling, dat gelijk alle gelden naar de basisinkomen bank gaan, maar een deel van de gelden.

Dit betekent dat het basisinkomen als model via een transitie model ingevoerd wordt, maar dat alle bestaande regelingen ook gehandhaafd kunnen blijven.

Zo gezegd,kunnen per provincie,stad of dorp een percentage van de populatie gebruik maken van dit basisinkomenmodel.
Door dit te doen,behoud je ook de experimentele ruimte,maar integreer je langzaam het systeem in de maatschappij.

Op deze manier, kun je een deel van het overheidsapparaat alsnog beperken,want een deel van hun werk komt te vervallen, maar hef je het niet total op. Zo gezegd kunnen alle bestaande regelingen naast elkaar blijven bestaan. Daarnaast los je ook het probleem op van de financiering. Doordat het basisinkomen model evolutionair wordt ingevoerd vanuit een logische transitie, kan het hele financieringsproces ook evolutionair plaatsvinden, en kan de transitie op de langere termijn slimmer gedaan worden.

Het kapitaal van de basisinkomen bank groeit dan ook,transitioneel,proportioneel,en vanuit de hoedanigheid,kun je elke keer,
doelbewust en structureel een bepaalde populatie van een basisinkomen voorzien.

Daarnaast kan je het basisinkomen gesegmenteerd toepassen.Het ideaal is natuurlijk iedereen van zo een inkomen voorzien, maar dat werkt niet in de praktijk en de kosten zijn ook te hoog. Daarom moet je vanuit de bank, alleen mensen zo een uitkering geven, die dat echt nodig hebben, zoals chronisch zieken, arbeidongeschikte mensen,en een deel van mensen die afhankelijk zijn, van een uitkering.

Rijke mensen en kapitaalkrachtige mensen mogen geen gebruik maken van de basisinkomen regeling. 1 om dat niet te financieren is en 2 het is niet solidair ten opzichte van mensen die het echt nodig hebben.

Een ander positief aspect van het idee van een basisinkomen bank,is dat de machtige banken, hun positie en invloed gaan verliezen.Want een deel van de populatie gaat een rekening openen bij de basisinkomen bank, en aldus worden de grote banken kleinschaliger.

De bank krijgt zijn gelden dus van 1 de nationale overheid, 2 de europese centrale bank, 3 de europese unie, 4 het IMF, 5 en wellicht andere geldschieters.

Daarnaast kunnen er andere methoden ontwikkeld worden om gelden aan te rekken, maar dit moet genoeg zijn,om in ieder geval het basisinkomen te verstrekken en te financieren aan mensen die het nodig hebben.

Daarnaast los je een hoop andere problemen op, zoals het controle apparaat van de overheid,de verschillende regelingen blijven bestaan maar worden de tijd evolutionair kleiner en los grote project matige financieringen op door het anders aan te pakken.
Ook vanuit de basisinkomen bank gedachte,hoef je het stelsel niet drastisch te hervormen,maar kan je via de en en filosofie het basisinkomen invoeren maar toch,de veranderingen structureel in goede banen leidden.

Hoe succesvoller het basisinkomen bank gaat worden,hoe meer mensen,er gebruik van kunnen maken, hoe minder de overheid zelf een uitkering hoeven te verstrekken hoe  kleiner ze kunnen worden.

Aan de ene kant bouw je iets op,en aan de andere kant bouw je dingen af.

De basis inkomen bank stelt geen onredelijke voorwaarden,maar het is wel toegespitst aan de mensen die het echt nodig hebben. Dit hoeft geen afbreuk te doen aan het idee dat iedereen een basisinkomen mag genieten. Theoretisch blijft dat idee overeind,maar alleen bepaalde aspecten worden in de praktijk gebracht en andere aspecten niet.

De bijbelse waarheden gelden ook niet voor iedereen. De ene mens past het toe,en voor de ander is het slechts een theorie of ideaal standpunt.

Wat ook een voordeel van de bank is, dat je makkeiljker een vast bedrag kan hanteren van bijvoorbeeld 1000 euro of 1400 euro per maand.
Daarnaast kan de overheid, een regeling bedenken toegespitst aan iemands persoonlijke situatie, om iemand niet onder der armoede grens te laten leven. Heeft iemand 150 euro extra nodig op basis van zijn lasten,dan wordt dat verstrekt via de regeling.

Met vriendelijke groet,

Carlo