Van uitkering tot basisinkomen

Arbeid geeft Vrijheid (Arbeit macht Frei). De uitdrukking komt van de titel van een
novelle van de Duitse philoloog Lorenz Diefenbach, Arbeit macht frei: Een vertelling
van Lorenz Diefenbach (1873), waar gokkers en fraudeurs de weg naar deugdelijkheid
vinden door hard te werken.

Wij draaien het om, Vrijheid maakt Arbeid. In deze maatschappij moeten en zullen we de koppeling tussen Arbeid, Vrijheid en Inkomen loskoppelen. Het systeem van arbeidsproductiviteit kan vervangen worden automatisering. Inkomen mag niet meer  fhangen van arbeid om te kunnen leven. We moeten terug naar de kunst van het leven met emotie, vrijheid en eigenwaarde.

Arbeid geeft Vrijheid (Arbeit macht Frei). De uitdrukking werd ook gebruikt in het
Frans (“le travail rend libre!”) door Auguste Forel, een Zwitserse wetenschapper,
neuroanotomist en psychiater in zijn artikel “Fourmis de la Suisse” [“Mieren van
Zwitzerland”] (1920). In 1922, heeft de Duitse-Weense Schoolvereniging ( Deutsche
Schulverein of Vienna), – een etnische nationalistische “beschermings” organisatie
van Duitsers binnen het Oostenrijkse keizerrijk, ledenzegels gemaakt met de tekst”
Arbeit macht frei”. Het werd geadopteerd in 1928 door de Weimar regering als slogan
om de effecten uit te dragen van de door hun gewenste politiek van grote-schaalwerkprogramma’s om aan de werkeloosheid een eind te maken. De spreuk werd in
1933 door de nazi’s verder gebruikt. Oorspronkelijk was de spreuk niet zozeer cynisch
als wel belerend bedoeld.

Naar volgende pagina: Doelstelling: Invoering Basisinkomen