Stap1: Het Intermediair Basisinkomen (IBi)

Het intermediair basisinkomen is een eerste stap om te komen tot een onvoorwaardelijk
basisinkomen.

Deze stap is slechts een administratieve handeling. De hoogte van de inkomsten (uitkeringen, lonen en salarissen) wordt niet veranderd. De inkomsten lager dan het Bi worden niet aangevuld. Bij inkomsten hoger dan het Bi wordt het gedeelte ter hoogte van het Bi hernoemd naar Bi.

 • Alle bijstandsuitkeringen worden onvoorwaardelijk.
 • Alle ww uitkeringen worden onvoorwaardelijk tot een hoogte van het basisinkomen.
 • Alle ziektegelduitkeringen worden onvoorwaardelijk tot een hoogte van het
  basisinkomen.
 • Alle ouderdomsuitkeringen worden onvoorwaardelijk tot een hoogte van het
  basisinkomen,.
 • Lonen en salarissen blijven op gelijk niveau voor de werknemer. De component Bi
  wordt geïntegreerd via het loonstrookje en gecompenseerd door de belastingen.
  Werkgevers betalen hierdoor zelf minder aan de werknemer.
 • Verhoging BTW tarief tot 11/27 procent
 • Afschaffen BTW-teruggave.

Door verlossing van het voorwaardelijke aan de uitkeringen zal er een herschikking van de
arbeidsmarkt plaatsvinden naar deeltijdwerk. Dit komt doordat er niet meer wordt gekort op uitkeringen door inkomsten. Door verlaging van het werknemersaandeel voor het inkomen krijgen werkgevers meer ruimte om (deeltijd)werknemers aan te nemen .
De BTW verhoging zal meeropbrengst genereren en zal kunnen worden gedragen vanwege de opheffing van voorwaarden voor de uitkering.

verder naar Stap 2: Het Aanvullend Basisinkomen (ABi)