Stap 5: Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi)

Alle IBi en ABi worden vervangen door een OBi
Iedereen heeft een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi)

Verder naar:  Mogelijke Hindernissen: Het Vreemdelingen Basisinkomen (VBi)

 

Addendum:

Voor onvolwassenen is er een getrapt inkomen. Om ze niet al het geld ineens te laten toekomen, en de ouders ook niet in de gelegenheid te stellen het geld van de kinderen op te maken, is er een voorstel om het geld  wat niet aan de ouders wordt uitgekeerd  tot 18 jaar gereserveerd staan bij de overheid. Per jaar tot aan het 18-de jaar wordt per leefjaar een hoger bedrag van het OBi ter beschikking van het kind gesteld. Tot aan het 13-de jaar geheel aan ouders of voogd(en), vanaf 13 jaar tot 16 jaar, 50-50, vanaf 16 jaar tot aan 18 75-25. Per het 21-ste levensjaar wordt het stuwmeer vrijgegeven. Een bonus om een huis te kopen of een reis te maken of een studieproject te beginnen of een eigen zaak….

Noot: 

UBI of OBI, wat is het verschil?‎

Basisinkomen is universeel[1] en onvoorwaardelijk als het voldoet aan de vier criteria[2] voor ieder individu, geen toets op inkomen en vermogen, geen plicht tot tegenprestatie en hoog genoeg om van te leven. Het universele en het onvoorwaardelijke betekenen dat het bijna voor iedereen is en dat er bijna geen voorwaarden zijn aan het ontvangen van een basisinkomen, behalve rond nationaliteit en migratie, en mogelijk verschillen in de hoogte van het bedrag afhankelijk van de leeftijd.

De term Onvoorwaardelijk BasisinInkomen (OBI) is veel gebruikt de afgelopen jaren. In de Engelstalige wereld spreken ze vaak over een UBI, Universal Basic Income, te vertalen in Universeel BasisInkomen. Het blijft voor beide uitdrukkingen UBI en OBI dat het streven is een basisinkomen te verstrekken dat voldoet aan de vier criteria.

[2] Universeel betekend:  “alomgeldig, alzijdig, alombruikbaar, gemeenlijk [het laatste woord Middelnederlands].” [Nederlands] algemeen, geldend voor  iedereen https://www.encyclo.nl/begrip/universeel

basisinkomen:

  • voor ieder individu
  • geen toets op inkomen en vermogen
  • geen tegenprestatie
  • hoog genoeg om van te leven