Stap 3: Invoeren Teruggave Basisinkomen (Tbi)

Men kan ten alle tijde vrijwillig tot een Teruggave Basisinkomen (Tbi) overgaan.
Belasting op erfenissen blijft zoals die is voor (on)roerende goederen, alleen voor geldbedragen wordt de Tbi geheven die zo hoog als het door de jaren heen verkregen basisinkomen.
Bij beleggingen wordt bij het maken van winst het Bi stopgezet en met terugwerkende kracht het een Teruggave Basisinkomen (Tbi) geheven totaan het bedrag van de winst. Bij inkomens boven balkenendenorm wordt Teruggave Basisinkomen (Tbi) geheven ter hoogte van het Bi

Verhoging BTW tarief tot 24/30%

Verder naar Stap 4: Doorvoeren Hervorming Belastininkomsten (HBi)