Stap 2: Het Aanvullend Basisinkomen (ABi)

Alle ingezetenen die geen inkomen volgens stap 1 hebben krijgen een Bi volgens de eerste
doelstelling. Uitkeringen zoals bijstand, WW, WAO, etc en worden vervangen door een de
wet Aanvulling Basisinkomen. (Abi). Hierdoor is in principe iedereen voorzien van een
bedrag ter hoogte van het Bi. We noemen het nog niet onvoorwaardelijk, omdat er nog een
aantal regels gelden voor de hervorming van het stelsel.

Bijstandsuitkeringen lager dan het Bi worden aangevuld tot het Bi via ABi. Uitkeringen hoger dan het Bi (tweepersoonshuishoudens) worden gesplitst. Het gedeelte hoger dan  het Bi wordt overgeheveld naar de partner en aangevuld tot aan het Bi via het ABi. Bij alleenstaanden met kinderen wordt het bedrag hoger dan het Bi overgeheveld naar het kind en aangevuld tot aan het JBi (JeugdBasisinkomen) via het ABi.

Bij de oude WW, Wao, Wia, wordt het bedrag van de uitkering hoger dan het Bi overgeheveld naar de partner en aangevuld tot het Bi bij de partner via het ABi . Resterende WW zal na een periode van 2 jaar zonder werk vervallen. (eventuele partners en/of kinderen krijgen inmiddels ook een Bi).
Resterende Wao, Wia wordt na een periode van 7 jaar afgebouwd tot het basisinkomen.
(eventuele partners en/of kinderen krijgen inmiddels ook een Bi). Mocht er dringende aanleiding zijn tot handhaving van het meerbedrag, dan zal hier een toets
voor nodig zijn.

Bijverzekeren voor aanvulling op het Bi kan gedurende het leven. Hiervoor zal een modus
operandi moeten worden gevonden door de verzekeringsinstanties.

 • Afschaffen studiefinanciering (een ieder heeft nu een ABi)
 • Afschaffen kinderbijslag (vervangen door ABi)
 • Afschaffen opvangtoeslag (kinderen hebben een JBi)
 • Afschaffen subsidieregelingen ter hoogte van aantal personeelsleden vermenigvuldigd met het Bi bij de betreffende instelling.
 • Maximering salariëring publieke taken, nutsvoorzieningen en cooperatieve
  instellingen tot balkenendenorm.
 • Hypotheekrenteaftrek afschaffen tot een hoogte van aantal bewoners van het
  bewoonbare object vermenigvuldigd met het Bi (Partners krijgen inmiddels ook een
  Basisinkomen)
 • Verhoging BTW tarief tot 17/33 procent

Meer koopkracht voor mensen onder de armoedegrens (iedereen krijgt inmiddels een Bi). Het proces op de arbeidsmarkt zal wederom een verandering ondergaan richting deeltijdwerk.

Verder naar Stap 3: Teruggave Basisinkomen (TBi)