Mogelijke hindernissen: Het Vreemdelingen Basisinkomen (VBi)

Mensen willen Nederland binnenkomen om een basisinkomen te krijgen. Hiervoor bestaat
natuurlijk geen enkel bezwaar als in de rest van de wereld ook een Basisinkomen is ingevoerd. Tot die tijd moeten er enkele voorwaarden worden geformuleerd.

Het Vreemdelingen Basisinkomen (VBi)
Hiervoor gelden drie voorwaarden

  1. Geldige verblijfsvergunning volgens de geldende procedures
  2. Nederlanderschap (inclusief spreken en schrijven van de Nederlandse taal)
  3. Optioneel– Ten minste 5 jaar aantoonbaar arbeid- en/of vrijwilligerswerk verricht
    (overleg werknemers- en/of vrijwilligersverklaring verplicht)

Deze regeling geldt er zolang de buurlanden/Europa geen basisinkomen hebben ingevoerd.
Nadeel is wel dat het op slavenarbeid/gastarbeiderschap lijkt, maar je krijgt er wel wat moois voor terug, daarom is optie 3 optioneel, meer in de lijn van het populisme dat op dit gebied de boventoon voert.
Het beste is natuurlijk dat de hele wereld 60% van het mediane inkomen per land aan
basisinkomen aan de bewoners uitkeert.

Verder naar: Invoeringstermijn asisinkomen