Invoeringstermijn Basisinkomen

De politiek hoeft in eerste instantie alleen de wet aan te nemen tot invoering van een OBi.
Deze wet moet binnen 4 jaar worden uitgevoerd.
Invoering kan geschieden in administratieve stappen, niet gerelateerd aan de politiek. De
invoering is afhankelijke van de mogelijkheden van de administratieve instellingen en
gekoppeld aan een maximale termijn. Er zal nog het nodige uitgezocht moeten worden, juist om dan daarna er niet te lang over te doen om e.e.a. in te voeren.

Meer info via http://basisinkomenvoordummies.nl/voorstel-invoering-basisinkomen-v22.pdf